Reklamační řád

Reklamované zboží musí zákazník dopravit na místo reklamace (do sídla firmy) spolu s popisem závady. Reklamace v záruční době je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží, k čemuž slouží daňový doklad o koupi tj. faktura, která je vždy předána zákazníkovi spolu se zbožím.
Nelze reklamovat závady způsobené:

  • neodborným použitím 
  • nedodržením instrukcí v návodu k obsluze 
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením 
  • živelnými pohromami 
  • jinými vnějšími vlivy 


V případě nejasností ohledně reklamací nás kontaktujte.